راهنمای نویسندگان

 

 

شرایط پذیرش مقاله :

مقاله­ ارسالی لازم است واجد شرایط زیر باشد:

1-     با حوزه فعالیت فصلنامه تناسب داشته باشد.

2-    ویژگیهای مقاله پژوهشی را دارا باشدو حاصل مطالعات، تجربه­ها، و پژوهش­های نویسنده باشد.

3-    قبلا در نشریه­های داخلی و خارجی چاپ نشده یا به طور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشد.

4-    واژه­هاو اصطلاحات خارجی به صورت اعداد توک از 1 تا ....شماره­گذاری شده و در انتهای مقاله آورده شوند.

5-    زبان رسمی مجله، فارسی است.

6-    مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی  (250-200 کلمه معادل 15 سطر ) واژه­های کلیدی، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه­گیری و فهرست منابع و مآخذ باشد.

7-    مقالات مروری (Review Article ) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث، به شرطی پذیرفته می­شود که منابع برجسته و دست اول در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته باشد.

8-    مقالات ارسالی در صفحات کاغذ A4 یکرو با فاصله‌ی تقریبی میان سطور 1، سمت راست 5/6، سمت چپ 5/2، بالای صفحه 3/3 و پایین صفحه 4/7 سانتیمتر با قلم نازنین فونت 13 (برای مقالات لاتین با قلم تایمز12) تحت نرم‌افزارWord 2007, 2010   حروف چینی و به سامانه نشریات علمی دانشگاه مازندران به نشانی journals.umz.ac.ir ارسال شود. در غیر اینصورت از بررسی مقاله معذوریم. 

9-     مقالات ارسالی به جز اصل مطالب باید دارای صفحات ذیل باشند:

صفحه اول:

10-  عنوان مقاله به انگلیسی و فارسی، نام نویسنده یا نویسندگان به انگلیسی و فارسی.( نام نویسنده عهده­دار مکاتبات با ستاره مشخص شود.)

-          رتبه علمی و نام موسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان  به فارسی و انگلیسی.

-          نشانی کامل نویسنده عهده­دار مکاتبات:شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پست الکترونیکی.

-          چنانچه مقاله مستخرج از پایان­نامه یا حاصل کار پژوهشی باشد در صفحه اول درج شود.

صفحه دوم:

-          عنوان کامل مقاله به انگلیسی

-          چکیده انگلیسی ( حداکثر200کلمه، معادل 15 سطر )

-          کلید واژگان انگلیسی ( حداکثر 5 واژه )

 

 

صفحه سوم:

-          عنوان کامل مقاله به فارسی

-          چکیده فارسی (حداکثر 200 کلمه، معادل 15 سطر )

-          کلید واژگان فارسی ( حداکثر 5 واژه )

11-   جداول نزدیک به متن مربوطه آورده شود. منحنی­ها، شکل­ها، نمودارها سیاه و سفید، روشن، دقیق و اصل باشند.در متن مقاله به شماره عکس­ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آن­ها مشخص شود.

12-  یادداشت­ها به صورت پی­نوشت در پایان مقاله قبل از منابع آورده شود.

13- ارجاعات در متن مقاله داخل پرانتز به صورت ( نام خانوادگی، سال وصفحه ) آورده شود.

14- فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا ( ابتدا فارسی و سپس انگلیسی ) آورده شود و از تکرار آن خودداری شود.

15- در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:

الف)کتاب:نام خانوادگی، نام، نام کتاب، نام مترجم، دوره چند جلدی، نوبت چاپ، نام ناشر، محل نشر، سال نشر.

ب)مجله :نام خانوادگی، نام، سال نشر، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره یا جلد، شماره نشریه، شماره صفحات(از ص تا ص )

ج)مجموعه مقالات:نام خانوادگی، نام، سال نشر، عنوان مقاله، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، سال نشر.

د)سایت­های اینترنتی:نام خانوادگی، نام، آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در سایت اینترنتی، عنوان موضوع، نام و نشانی سایت اینترنتی.

16- مقاله­های رسیده ابتدا از طرف هیات تحریریه مورد بررسی قرار می­گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود توسط سه نفر از صاحب­نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

17- مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان است.

18- مقالات برگرفته از پایان­نامه دکتری در صورتی که مسئولیت آن را استاد راهنما قبول کرده باشد قابل بررسی است.

19-  مقالات ترجمه اصولا پذیرفته نمی­شود.

20- حداکثر حجم مقالات با منابع، جداول و اشکال 25 صفحه می­باشد.

21-  فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می­دارد و از باز گرداندن مقالات دریافتی معذور است.

22-  پس از چاپ مقاله سه نسخه از فصلنامه به هر یک از نویسندگان اهدا خواهد شد.

23- دریافت مقاله به صورت الکترونیکی و تنها از طریق سامانه نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه مازندران به نشانی journals.umz.ac.ir امکان پذیر  می­باشد.

24- نویسنده اطلاعات کاملی از رشته و گرایش تحصیلی، دانشگاه  محل تحصیل و تدریس، مرتبه علمی، حوزه نگارشی مقاله ارسالی را همراه مقاله ارسال نماید.

25- منابع

الف) کتاب:نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، نام کتاب، نام مترجم، دوره چند جلدی، نوبت چاپ، نام ناشر، محل نشر.

ب) مجله :نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره یا جلد، شماره نشریه، شماره صفحات(از ص تا ص )

ج) مجموعه مقالات:نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)،عنوان مقاله، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر.

د) سایت­های اینترنتی:نام خانوادگی، نام، (تاریخ دسترسی)، عنوان مقاله، نام وبسایت، نشانی اینترنتی سایت.